Vásárlás

Kosár

Fizetés

PRO-IP Cloud PREMIUM

25,990Ft (Bruttó)

220 GB Tárhely
Mobil Aplikáció
Webes felület
Kliens szoftver
0-24 Support elérhetőség

Kategória:

Leírás

A szolgáltatás igénybevételének időtartama, a Szolgáltatási Szerződés érvényessége:
– Határozott idejű szerződés, 1 Hónap vagy 1 év
Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a PRO-IP Informatika Kft. Általános Szerződési Feltételeit megismerte, és magára kötelezőnek elismerte. Az Előfizető megrendelésével elismeri, hogy a PRO-IP Informatika Kft. Adatkezelési tájékoztatóját elolvasta, az abban foglaltakat tudomásul vette. Előfizető engedélyezi és kéri, hogy jelen határozott idejű szerződés, annak lejáratakor újbóli 1 hónapos vagy 1 éves (az előző megrendeléstől függően) határozott idejű szerződéssé alakuljon a PRO-IP Informatika Kft. majdani aktuális díjszabását figyelembe véve, amennyiben ezt nem kéri a lejárat előtt legkésőbb 15 nappal köteles a hosszabbításról írásban nyilatkozni.
Jelen szolgáltatási szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a PRO-IP Informatika Kft. nem kíván 18. életévét be nem töltött személlyel szerződést kötni, ezért a megrendelő, illetve a nem magánszemély megrendelő képviseletében eljáró személy a megrendelés leadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltött személy, ezen tény valóságáért szavatol és tudomásul veszi, hogy mivel a PRO-IP Informatika Kft.-nek nem áll módjában ezen nyilatkozat helyességét ellenőrizni ezért felelősséget vállal valamennyi, a valótlan nyilatkozattételből fakadó következményért. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a PRO-IP Informatika Kft. jogosult azonnali hatályú elállási jog gyakorlására, ha tudomására jut, hogy a megrendelő ezen körülményre vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tett.

PRO-IP Cloud

Hasznos funkciókkal biztonságosabb és gyorsabb a munka

A PRO-IP Cloud alkalmazásával megszűnhet az az aggodalom, hogy mi történik, ha megnövekszik a vállalkozása forgalma, a piaci körülmények mennyire befolyásolják a tevékenységüket, ugyanis a felhő szolgáltatásai méretezhetőek. Ennek alapján az induló cégeknek valamint a kis- és középvállalkozásoknak a hosztolt felhő bevezetése a leghatékonyabb.

Bezár
×
×

Cart